SET SOALAN

MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4
SET SOALAN OBJEKTIF ARAS TAKSONOMI BLOOM
UNIT 11: KELUARGA HARMONI
SET SOALAN OBJEKTIF
JAWAPAN
ARAS TAKSONOMI BLOOM
1.    Nyatakan satu sikap anda terhadap keluarga
 1. Kasih sayang
 2. Bergaduh
 3. Halau
 4. Benci
A
Pengetahuan
2.    Saling membantu dan menghormati anggota keluarga antara satu sama lain.
Pernyataan di atas boleh
 1. Memburukkan nama baik keluarga.
 2. Menyusahkan anggota keluarga.
 3. Berbudi bahasa.
 4. Merapatkan hubungan sesama anggota keluarga.
D
Kefahaman
3.    Bagaimanakah anggota keluarga membantu antara satu sama lain?
 1. Selalu bergaduh antara satu sama lain.
 2. Saling membantu dan mengambil berat antara satu sama lain.
 3. Sentiasa tidak hormat antara satu sama lain.
 4. Suka melawan ibu bapa.
B
Aplikasi
4.    Mengapakah anggota keluarga pelu membantu dan menghormati antara satu sama lain?
 1. Kejiranan.
 2. Bersopan santun.
 3. Melahirkan keluarga bahagia.
 4. Ramah mesra.
C
Analisis
5.    Berikan cara anda menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga.
 1. Bantu dan hormat sesama anggota keluarga.
 2. Sentiasa melawan ibu bapa.
 3. Selalu membuli adik.
 4. Suka berbohong
A
Sintesis
6.    Azai ternampak ibu membawa pulang banyak hasil tanaman dari kebun.
Dalam keadaan tersebut, apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Azai?
 1. Membantu ibu angkat hasil tanaman tersebut.
 2. Membiarkan ibu angkat sendirinya.
 3. Tidak mempedulikan ibu.
 4. Meminta ibu menyediakan makanan malam.
A
Penilaian
 
UNIT 12: KUKUHKAN IKATAN KEKELUARGAAN
SET SOALAN OBJEKTIF
JAWAPAN
ARAS TAKSONOMI BLOOM
1.    Nyatakan satu cara anda menghormati anggota keluarga kembangan anda.
 1. Bercakap dengan sopan.
 2. Berbohong
 3. Selalu marah anggota keluarga kembangan.
 4. Tidak menghormati anggota keluarga kembangan.
A
Pengetahuan
2.    Berikan satu kebaikan mempunyai keluarga kembangan.
 1. Tidak bahagia
 2. Sentiasa bahagia.
 3. Tidak gembira.
 4. Tidak suka menghormati anggota keluarga kembangan.
B
Kefahaman
3.    Bagaimanakah anggota keluarga kembangan membantu antara satu sama lain?
 1. Selalu bergaduh antara satu sama lain.
 2. Saling membantu dan mengambil berat antara satu sama lain.
 3. Sentiasa tidak hormat antara satu sama lain.
 4. Suka melawan ibu bapa.
B
Aplikasi
4.    Mengapakah anda perlu menghormati anggota keluarga kembangan?
 1. Memburukkan nama baik keluarga kembangan.
 2. Merosakkan hubungan keluarga kembangan.
 3. Ramah mesra
 4. Kukuhkan ikatan kekeluargaan
D
Analisis
5.    Berikan satu sikap anda menunjukkan hormat terhadap anggota keluarga kembangan?
 1. Bertanya khabar apabila berjumpa.
 2. Tidak bertegur sapa.
 3. Saling mengejek antara satu sama lain.
 4. Berbohong
A
Sintesis
6.    Azai mendapati adik sepupunya menangis mencari bukunya yang hilang.
Dalam keadaan tersebut, apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Azai?
 1. Tidak mempedulikan.
 2. Menolong adik sepupunya mencari buku.
 3. Marah adik sepupunya.
 4. Membiarkan adik sepupunya.
B
Penilaian
 
UNIT 13: MARUAH DIPELIHARA KELUARGA SEJAHTERA
SET SOALAN OBJEKTIF
JAWAPAN
ARAS TAKSONOMI BLOOM
1.    Nyatakan satu amalan anggota keluarga menjaga maruah keluarga.
 1. Bergaduh dengan rakan.
 2. Berbohong
 3. Kurang beradab sopan.
 4. Rajin belajar.
D
Pengetahuan
 
2.    Kita hendaklah sentiasa menjaga pertuturan, tingkah laku dan cara berpakaian.
 
Amalan di atas ini
 1. Memburukkan nama baik keluarga.
 2. Mencerminkan maruah keluarga
 3. Merosakkan hubungan anggota keluarga.
 4. Menyusahkan anggota keluarga.
B
Kefahaman
3.    Bagaimanakah anda menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga?
 1. Membantu ibu mengemas rumah.
 2. Berpakaian kotor.
 3. Malas belajar.
 4. Ingkar pesanan ibu bapa.
 
A
Aplikasi
4.    Mengapakah maruah keluarga perlu dijaga?
 1. Keluarga dipandang rendah.
 2. Merosakkan hubungan baik keluarga.
 3. Maruah dipelihara keluarga sejahtera.
 4. Menyusahkan anggota keluarga.
C
Analisis
5.    Berikan satu cara anda menjalankan tanggungjawab terhadap anggota keluarga?
 1. Sentiasa berbudi pekerti
 2. Tidak bertegur sapa.
 3. Saling mengejek antara satu sama lain.
 4. Berbohong
A
Sintesis
6.    Ceritakan cara anda menjaga maruah keluarga.
 1. Sentiasa menjaga pertuturan, tingkah laku dan cara berpakaian.
 2. Ingkar pesanan ibu bapa.
 3. Malas belajar.
 4. Kurang bersopan santun.
A
Penilaian
 
 

Tiada ulasan: